X

Tickets

Tickets voor Wooferland 2014 kosten 35,00 in de voorverkoop (ex fee) en zijn alleen te koop via Easyticket.nl, zowel online als via diverse fysieke verkooppunten.

We raden je aan niet te lang te wachten met het veiligstellen van je ticket, de afgelopen drie edities van het festival waren stijf uitverkocht!

Desktop ticketshop (nieuw venster)

X

Route

Voor de terugkerende Woofers blijft alles bij het oude, Wooferland zit nog steeds op de oude vertrouwde plek in Halfweg. Hieronder staan alle manieren om op Wooferland te geraken, en weer terug naar huis te komen uiteraard.

Met de auto

 • Vanuit Amsterdam:
 • op de ring A10 Amsterdam afslag S102 richting IJmuiden.
 • Blijf op de S102 (Basisweg) en vervolgens de N202 (Noordzeeweg) richting IJmuiden aanhouden.
 • Ga linksaf richting Recreatiegebeid Spaarnwoude (r105) via Heining en vervolgens de Wethouder van Essenweg.
 • Blijf rechtdoor rijden tot de Wethouder van Essenweg.
 • Volg borden "Wooferland".
 • Volg de instructies op van verkeersregelaars.
 • Vanuit Haarlem:
 • Attentie, ga NIET via de Spoorwegovergang bij de Suikerfabriek/afslag Spaarnwoude!
 • Rij richting Amsterdam over de Haarlemmerweg.
 • Rij door tot voorbij Halfweg richting Amsterdam.
 • Neem de eerstvolgende afslag Westpoort en volg de borden Wooferland.
 • Rij door naar afslag r105 via Heining en vervolgens de Wethouder van Essenweg.
 • Blijf rechtdoor rijden tot de Wethouder van Essenweg.
 • Volg borden "Wooferland".
 • Volg de instructies op van verkeersregelaars.


Met de fiets

 • Vanuit Amsterdam volg je de S103 (Haarlemmerweg) richting Haarlem.
 • Volg het fietspad langs de Haarlemmerweg richting Haarlem (N200).
 • Volg bij Halfweg de borden ‘Wooferland’ rechtsaf de Dubbele Buurt in en vervolg de weg langs het spoor (Oude Haarlemmerstraatweg).
 • Ga rechts over het spoor (Wethouder van Essenweg) en volg de borden.
 • Vanuit Haarlem volg je de N200 (Amsterdamsevaart) richting Amsterdam.
 • Volg vervolgens het fietspad langs de Haarlemmerweg (N200) richting Amsterdam/Halfweg.
 • Voorbij het knooppunt Rottepolderplein (A9) ga je linksaf onder de weg door richting Spaarnwoude.
 • Volg de weg over het spoor (Wethouder van Essenweg) en volg de borden.


Met de trein

In de weekenden werkt ProRail regelmatig aan het spoor, waardoor er op bepaalde trajecten in het land dan geen treinverkeer mogelijk is. Deze werkzaamheden kunnen van invloed zijn op je treinreis. Ga daarom goed voorbereid op pad en check de reisplanner op www.ns.nl voordat je op reis gaat.

De laatste trein naar huis
Plan ook alvast je terugreis. Niet alle bestemmingen zijn laat op de avond nog goed bereikbaar met de trein. Houd voor je terugreis rekening met de eindtijd van het festival. Mogelijk heb je vanaf een bepaalde tijd geen aansluiting meer op de laatste trein naar huis. De laatste vertrekkende treinen na afloop van het festival zijn vaak heel druk. Maak zelf de overweging of je een trein eerder wilt nemen.
X

Huisregels

Uiteraard gedragen jullie je altijd voorbeeldig, voor de volledigheid hebben we toch even de huisregels op een rij gezet. We gaan er weer een mooi feest van maken, let op je omgeving en je mede-woofers.

 • Bezoekers van het festival dienen tenminste 18 jaar oud te zijn.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Wooferland kan vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik worden niet getolereerd.
 • Het festival hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
 • In het kader van de veiligheid zal het festival haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken.
 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Bezoekers van het festival betreden het festivalterrein op eigen risico.
 • Het festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Het festivalterrein mag tussentijds niet worden verlaten.
 • Ga zorgvuldig met je omgeving om en respecteer de natuur en medemens.
 • Laat geen afval slingeren en maak gebruik van de afvalbakken op het terrein.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen.
 • Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.
 • Roken in tenten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door het festival niet getolereerd.
 • Het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Bij het betreden en verlaten van het festival dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • Bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen door het festival
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (security)medewerkers van het festival te allen tijde op te volgen.
 • Bezoekers die zich niet aan de huisregels van het festival houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in andere rekening gebrachte kosten.